Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınavları

9 - 11 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

 

MAZERET SINAVLARINA BAŞVURULAR: Haklı ve geçerli nedenlerle vize sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini vize sınav tarihini takip eden beş (5)  iş günü içerisinde Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi’ne dilekçe ile yazılı olarak ve mazeretlerini gösteren belge (örneğin sağlık raporu) ile başvurmaları gerekmektedir.

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×