Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ

25 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BÖLÜM BAŞKANLIKLARININ UYGUN GÖRDÜĞÜ SAAT VE YERDE YAPILACAKTIR. ADAY OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ WEB SAYFAMIZDAN TEMİN EDECEKLERİ DİLEKÇE FORMLARINI DOLDURARAK BÖLÜM BAŞKANLIKLARINA EN GEÇ 23 EYLÜL 2014 SAAT 14:00’E KADAR TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

Meslek yüksekokullarındaki her bir program, öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Program öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı programa kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

a) Meslek yüksekokulumuzun kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Program Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği programda Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Meslek yüksekokulu Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi program öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği programdaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi program öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği programdaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği programdaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği programın akademik toplantılarına katılmak.

 

Gerekli Dilekçeyi İndirmek için Tıklayınız


Devamı
×