Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Zorunlu Staj Uygulamasında Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ZORUNLU STAJ UYGULAMASINDA ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN

İŞLEMLER

1. Öğrenciler, Zorunlu Staj uygulaması ile ilgili formları http://tbmyo.marmara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

2. Staj Başvuru işlemlerinin son tarihi 23 Ekim 2014 olup Öğrenciler Bölüm Başkanlığı iş Yeri Onay Formunu (Form 1) en geç bu tarihe kadar Bölüm Başkanlıklarına teslim etmek zorundadırlar.

3. Bölüm Başkanlığı 24 Ekim 2014 tarihinde öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup olmadığını liste halinde Bölüm Başkanlığı panolarında ilan edeceklerdir.

4. Staj yeri Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen öğrenciler İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu (Form 2) ile Öğrenci Zorunlu Staj Sicil Onay Formunu (Form 3) ve SGK Staj Taahhütnamesini 27 Ekim 2014 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir. İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu, staj yapılacak olan iş yeri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi basılmış olarak teslim edilecektir.

5. Staj yerleri uygun görülmeyen öğrenciler   28 Ekim 2014 tarihine kadar tekrar uygun yer bulup İşyeri Onay formunu doldurarak müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup olmadığı 30 Ekim 2014 tarihinde Program panolarında ilan edilecektir. Staj yeri Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen öğrenciler İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu (Form 2) ile Öğrenci Zorunlu Staj Sicil Onay Formunu (Form 3) ve SGK Staj Taahhütnamesini 30 Ekim 2014 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir. İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu, staj yapılacak olan iş yeri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi basılmış olarak teslim edilecektir.       (31 Ekim 2014 tarihine kadar Bölüm Başkanlıkları sıralı listeler halinde staj evraklarını Müdürlüğe teslim edecektir.)

6. Staj yerleri kabul edilen tüm öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş işlemleri (S.G.K. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini ) İnternet aracılığı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

7. Öğrenciler, Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylanmış zorunlu staj formlarını (Form 2, Form 3) ve S.G.K. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini imza karşılığında 25-26 Haziran 2014 tarihlerinde Bölüm Başkanlıklarından almak zorundadırlar. (Zorunlu Staj Defteri WEB sayfasından temin edilebilir.)

8. Öğrencilerin stajlarını zorunlu staj formunda belirtilen kurumlarda 03 Kasım – 19 Aralık 2014 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışındaki tüm staj değerlendirmeleri kabul edilmeyecektir.

9. Staj defterlerinin son teslim tarihi 16 Ocak 2015 Cuma günü olup bu tarihe kadar Zorunlu Staj Defterleri, Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.

10.Bölümlerin staj komisyonları tarafından öğrencilerin staj değerlendirmeleri yapılarak

23 Ocak 2015 tarihinde sonuçlar liste halinde Program panolarında ilan edilecektir. Sonuca itirazı olan öğrenciler ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak müracaat edeceklerdir.

 

NOT:

  Tüm formlar bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.

 


Devamı
×