AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV TAKVİMİ

Üniversitemiz Senatosunun 10 Şubat 2015 tarih ve 331-4-A sayılı kararı doğrultusunda "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44,46 ve Geçici 58, 68. Maddelerine İlişkin Uygulama Esaslarında belirtilen 44. madde kapsamında azami süresi dolan meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak ek sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.


Son sınıf öğrencilerine, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmek için başarısız oldukları tüm dersler için İKİ EK SINAV hakkı verilecektir. 

 

AZAMİ SÜRE SONU “EK SINAVLARI”na GİRME ŞARTLARI

 

 • Giriş/kayıt yılı 2014-2015 öğretim yılı ve öncesi olmak.
 • Sadece başarısız derslerden sınava girilebilir.
 • Devamsız derslerin sayısı 5’ten fazla olamaz. (staj uygulaması hariç)

 

EK SINAVLAR SONUNDA;

 

 • Başarısız ve/veya devamsız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
 • Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız ve/veya devamsız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı),

 

EK SINAVLAR SONUNDA;

 

 • Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
 • Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı),
 • Bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır ve ek süre ile sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
 • Genel not ortalaması (GANO) 2.00’ın altında kalması sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
 • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
 • Azami süre sonu ek sınavlar sonrasında başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
 • Azami süre sonu ek sınavlarına girecek öğrencilerden staj yapmayanlar kış dönemi staj tarihlerinde staj yapabileceklerdir.

2547 saylı kanunun 44. maddesini okumak için tıklayınız.

 

SINAV TAKVİMİ

BİRİNCİ EK SINAV BAŞVURU TARİHİ        : 15-29 Ağustos 2018

SINAV TARİHLERİ            : 3-9 Eylül 2018

 

İKİNCİ EK SINAV BAŞVURU TARİHİ           : 3 -13 Eylül 2018

SINAV TARİHLERİ           :17-23 Eylül 2018

 

Başvurular Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen yapılacaktır.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Akış  Şeması için tıklayınız.

NOT:

 • Öğrenci, ek süre sınavları sonunda verilen sınav haklarını, yarıyıllarda açılan sınavlarda (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme) kullanır.
 • Sınırsız sınav hakkı verilen ve açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim- öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
 • Hiç almadığı ve uygulamalı/uygulaması olan derslerde devam şartı aranır.

 

NOT: Sınav programı daha sonra duyurulacaktır.

 

 

 

HIZLI ERİŞİM