BELEDİYELERİN BÜNYESİNDE BULUNAN GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİNİN BİLİNİRLİĞİ

Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü öğrencisi Eylül Melis ÇELİK,''Belediyelerin Bünyesinde Bulunan Gönüllülük Projelerinin
İstanbul Bölgesindeki Üniversite Öğrencileri Tarafından Bilinirliği Analizi" isimli online anket çalışmasına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/1fslVgOEvaQN-0kLe-aEgMfXGxkzX3QvBKsiflySsgxI/viewform?edit_requested=true

HIZLI ERİŞİM