Erkek Öğrencilerin Askerlik Durum Belgeleri Hk.

     Üniversitemizde kayıtlı olan erkek öğrencilerin tecil işlemleri, her türlü bilgi hareketliliğinde (kayıt, mezuniyet, kayıt dondurma, ilişik kestirme, vs) online olarak Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemine (YÖKSİS) aktarılmakta ve ilgili sistemden e-devlete yansımaktadır. E-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Genel Müdürlüğünce  bilgiler alınarak tecil işlemleri yapılmakta olup fiziksel belge olarak tecil belgesi düzenlenmemektedir.

     Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı sureti ektedir. Ekteki belge uyarınca birimimizde kayıtlı olan erkek öğrencilerin tecilleri yukarıda belirtilen sistemler üzerinden yürütüldüğünden tecil belgesi verilemeyecektir, tecili hakkında sorun yaşayan öğrencilerin olması durumunda ise, konu hakkında öğrencinin Yüksekokulumuz'a dilekçe ile şahsen başvurması gerekmektedir.

 EK: MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Yazısı

HIZLI ERİŞİM